Afhankelijk van de behoeften en de wensen van de opdrachtgever,wordt een plan van aanpak opgesteld.Hierdoor sluit de dienstbetrekking altijd aan bij de wens en behoefte van de opdrachtgever.

Dit gebeurt met de vaste contactpersoon van de opdrachtgever.In de meeste gevallen zal dat de objectleider zijn.In deze plan van aanpak is zoveel mogelijk exact beschreven wat de werkzaamheden zijn en hoe die moeten worden uitgevoerd.

Ons uitgangspunt hierbij is het realiseren van maximale “ontzorging” op het gebied van facilitaire dienstverlening van onze opdrachtgevers; daarop is onze organisatie volledig toegespitst !

Bij de uitvoering wordt zoveel mogelijk hoogwaardig,mensvriendelijk en duurzaam produkten gebruikt,dat het milieu zoveel mogelijk ontziet.